Thứ Tư, ngày 26/06/2019 23:11 PM (GMT+7)
Lạ Vĩnh Long: Ầm ầm kéo đến xem quái dê 2 đầu, 3 lỗ tai và 2 miệng

Lạ Vĩnh Long: Ầm ầm kéo đến xem quái dê 2 đầu, 3 lỗ tai và 2 miệng

Dê mẹ đang nuôi ở Vĩnh Long vừa sinh hai con non, trong đó một con có hai đầu và ba lỗ tai, hai miệng...