Thứ Tư, ngày 26/06/2019 17:05 PM (GMT+7)
Quảng Trị: Chưa được cấp phép, nhà máy dăm gỗ vẫn ngang nhiên hoạt động

Quảng Trị: Chưa được cấp phép, nhà máy dăm gỗ vẫn ngang nhiên hoạt động1

Tại huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) có nhà máy dăm gỗ Công ty Bắc Long Sơn chưa được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, bất...