Thứ Hai, ngày 18/11/2019 16:34 PM (GMT+7)
Về tay "đại gia điếu cày"  Lê Thanh Thản, Dầu khí Phương Đông làm ăn ra sao?

Về tay "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản, Dầu khí Phương Đông làm ăn ra sao?1

Trong năm 2015, nhóm cổ đông "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản đã tiếp quản Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông (mã: PDC), doanh...