Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 12:28 PM (GMT+7)
Tại sao Stalin từng muốn tát cạn biển Caspi?

Tại sao Stalin từng muốn tát cạn biển Caspi?

Kế hoạch tuyệt mật của Stalin về tát cạn biển Caspi chỉ được tiết lộ vào thời kỳ perestroika và glasnost.