Thứ Ba, ngày 12/11/2019 03:30 AM (GMT+7)
Lạ mà hay: Nuôi vịt dưới tán dừa xiêm, vịt mau lớn, dừa trái ngọt

Lạ mà hay: Nuôi vịt dưới tán dừa xiêm, vịt mau lớn, dừa trái ngọt

Đây là mô hình làm kinh tế giỏi lạ mà hay của bà Hà Thị Tiền, ở thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Dưới tán...