Thứ Tư, ngày 23/10/2019 01:59 AM (GMT+7)
Đã có 6 loại thuế phí khi xuất nhập cảnh, cần gì thêm "phí chia tay"?

Đã có 6 loại thuế phí khi xuất nhập cảnh, cần gì thêm "phí chia tay"?

Theo luật sư, quy định của pháp luật Việt Nam đã có đến 6 loại thuế phí có liên quan đến xuất nhập cảnh Việt Nam nên không nên cần...