Thứ Hai, ngày 20/11/2017 09:53 AM (GMT+7)
Bão số 2 qua Thanh Hóa: Cây xanh bật gốc, nhà hàng đổ sập

Bão số 2 qua Thanh Hóa: Cây xanh bật gốc, nhà hàng đổ sập

Bão số 2 đi qua khiến nhiều cây xanh ở TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị bật gốc, một số nhà hàng bị đỗ sập...