Thứ Tư, ngày 18/10/2017 05:44 AM (GMT+7)
Dự án Sky Phương Thành có khuất tất, cần tố cáo hành vi gian dối

Dự án Sky Phương Thành có khuất tất, cần tố cáo hành vi gian dối

Về vụ việc khách hàng bị “giam tiền” ở dự án Sky Phương Thành, luật sư Nguyễn Hồng Thái khẳng định có những khuất tất trong sự...