Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 07:42 AM (GMT+7)
Đặt mục tiêu tái canh, ghép cải tạo thêm 40.000ha cà phê

Đặt mục tiêu tái canh, ghép cải tạo thêm 40.000ha cà phê

Trong 5 năm qua, chương trình tái canh cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện được hơn 118.000ha, đạt trên 98,5% kế hoạch,...