Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 22:19 PM (GMT+7)
Bộ GTVT chưa xác định được kinh phí đầu tư giai đoạn 2 dự án cầu Hưng Hà

Bộ GTVT chưa xác định được kinh phí đầu tư giai đoạn 2 dự án cầu Hưng Hà1

Bộ GTVT cho biết, kinh phí đầu tư giai đoạn 2 của dự án chưa xác định được. Vì vậy, giai đoạn đến 2020, chưa thể cân đối, bố trí...