Thứ Ba, ngày 23/07/2019 12:08 PM (GMT+7)
Chưa đủ pháp lý, Nam Dương và Á Châu “liều” bán dự án Nhật Huy Center

Chưa đủ pháp lý, Nam Dương và Á Châu “liều” bán dự án Nhật Huy Center1

Đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, chưa đủ pháp lý do cơ quan nhà nước phê duyệt nhưng Công ty Đầu tư và Phát triển BĐS Nam...