Thứ Năm, ngày 17/10/2019 04:56 AM (GMT+7)
"Hà Nội có dự án 8 năm vẫn chưa xong thủ tục đầu tư ở bãi sông"

"Hà Nội có dự án 8 năm vẫn chưa xong thủ tục đầu tư ở bãi sông"

Đó là ý kiến của ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội đưa ra tại Hội thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Luật...