Thứ Hai, ngày 16/12/2019 17:53 PM (GMT+7)
Chân dung ông chủ dự án nhà ở xã hội lớn bậc nhất Hà Nội

Chân dung ông chủ dự án nhà ở xã hội lớn bậc nhất Hà Nội1

Khu nhà ở xã hội tập trung (Đông Anh, Hà Nội) có diện tích nghiên cứu khoảng 44,72ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 12.500 người...