Thứ Bảy, ngày 22/02/2020 23:36 PM (GMT+7)
Bộ Xây dựng đưa giải pháp xoá quy hoạch 'treo'

Bộ Xây dựng đưa giải pháp xoá quy hoạch 'treo'

Quy hoạch treo, dự án treo tại nhiều nơi, đặc biệt là Hà Nội và TP. HCM là một trong những vấn đề tồn tại lâu nay, đang gây hậu...