Thứ Hai, ngày 17/06/2019 03:44 AM (GMT+7)
FLC sẽ đầu tư 3 dự án khủng với 5 tiêu chí đặc biệt tại Bắc Kạn

FLC sẽ đầu tư 3 dự án khủng với 5 tiêu chí đặc biệt tại Bắc Kạn1

Với phương châm 5 không, không xin dự án, không chung với doanh nghiệp khác, không tranh chấp dự án, không làm bé (dưới 5 sao) và...