Thứ Ba, ngày 21/05/2019 02:18 AM (GMT+7)
Chân dung ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - người vừa từ chức TGĐ PVN

Chân dung ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - người vừa từ chức TGĐ PVN

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn từng làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), từng phụ trách Hội đồng Thành viên...