Chủ Nhật, ngày 26/05/2019 12:12 PM (GMT+7)
Hội Nông dân Việt Nam: Triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm 2019

Hội Nông dân Việt Nam: Triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm 2019

Tại hội nghị hôm qua, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng đã phát động thi đua năm 2019 với chủ đề: "Dân chủ, đoàn kết, đổi mới,...