Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 08:12 AM (GMT+7)
Tiết lộ về cuộc đời thăng trầm của điệp viên huyền thoại Liên Xô

Tiết lộ về cuộc đời thăng trầm của điệp viên huyền thoại Liên Xô1

Ông đã có những cống hiến to lớn, lòng trung thành vô hạn với đất nước, sự hy sinh quên mình và tài ứng xử khéo léo ngay cả khi...