Thứ Sáu, ngày 21/06/2019 02:58 AM (GMT+7)
Nhà đầu tư “thận trọng”, lợi nhuận quý 1.2019 của SSI chỉ khoảng 50% so với cùng kỳ

Nhà đầu tư “thận trọng”, lợi nhuận quý 1.2019 của SSI chỉ khoảng 50% so với cùng kỳ

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm 36,2%, cùng với sự trầm lắng của thị trường và sự “thận trọng” của các nhà...