Chủ Nhật, ngày 26/05/2019 01:08 AM (GMT+7)
Nhân chứng sống kể chuyện tâm linh kỳ bí về "cụ bàng'" trên 150 tuổi ở Bến Tre

Nhân chứng sống kể chuyện tâm linh kỳ bí về "cụ bàng'" trên 150 tuổi ở Bến Tre

Sau này bà Chín Nhanh cũng đến đây lôi nhánh cây, chưa về tới nhà đã phải bò lê bò càng.