Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 08:38 AM (GMT+7)
Tên sát nhân kỳ dị yêu thích các đám cháy: Cuộc gọi bất ngờ

Tên sát nhân kỳ dị yêu thích các đám cháy: Cuộc gọi bất ngờ

Khi gia đình Hasties và ngay cả cảnh sát gần như không còn hy vọng vào việc điều tra thì bất ngờ họ nhận được cuộc gọi của một...