Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 15:20 PM (GMT+7)
Gia Lai: Kỷ luật Chủ tịch huyện Đức Cơ chi sai hơn nửa tỷ

Gia Lai: Kỷ luật Chủ tịch huyện Đức Cơ chi sai hơn nửa tỷ1

Không có quyết định xuất ngân sách, nhưng vẫn ký lệnh chi tiền để cấp dưới chiếm đoạt 524 triệu đồng, ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ...