Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 14:29 PM (GMT+7)
ĐBQH đề xuất giải pháp “đặc biệt” xử lý sai phạm cán bộ nghỉ hưu

ĐBQH đề xuất giải pháp “đặc biệt” xử lý sai phạm cán bộ nghỉ hưu

Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Văn Hiển, trong xử lý kỷ luật cán bộ đã nghỉ hưu không nên quy định xoá tư cách chức vụ đã...