Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 02:25 AM (GMT+7)
13 quan chức Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật là ai?

13 quan chức Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật là ai?2

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tính từ đầu năm đến nay đã có 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí...