Thứ Sáu, ngày 15/12/2017 15:31 PM (GMT+7)
Cách mạng nông nghiệp 4.0: Chúng ta cần phải hành động gì?

Cách mạng nông nghiệp 4.0: Chúng ta cần phải hành động gì?

Từ năm 2004, một số địa phương đã triển khai chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC). Đến tháng 12.2015 cả nước...