Thứ Năm, ngày 23/01/2020 09:57 AM (GMT+7)
1001 cách làm ăn: Chăm sóc vải thiều sau thu hoạch với NPK Lâm Thao

1001 cách làm ăn: Chăm sóc vải thiều sau thu hoạch với NPK Lâm Thao

Trong suốt quá trình ra hoa, đậu quả và nuôi quả, cây vải thiều đã phải huy động một lượng dinh dưỡng rất lớn để nuôi hoa, nuôi...