Thứ Hai, ngày 27/01/2020 20:23 PM (GMT+7)
Giáo dục con cái: Cha mẹ vùng nông thôn, miền núi phải được ưu tiên

Giáo dục con cái: Cha mẹ vùng nông thôn, miền núi phải được ưu tiên

PV đã có cuộc trao đổi với TS Vương Thị Hanh – Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW, thuộc Hội Khoa học...