Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 12:58 PM (GMT+7)
Không muốn bị chê da mốc và xấu, hãy dùng kem che khuyết điểm thay vì kem nền

Không muốn bị chê da mốc và xấu, hãy dùng kem che khuyết điểm thay vì kem nền

Muốn lớp nền tự nhiên nhất, hãy dùng che khuyết điểm thay vì kem nền.