Thứ Năm, ngày 20/02/2020 09:37 AM (GMT+7)
Ai mới thực sự là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hoà Lân ở Bình Dương?

Ai mới thực sự là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hoà Lân ở Bình Dương?1

Dù Kim Oanh Group luôn tự khẳng định là chủ đầu tư của dự án Khu dân cư Hoà Lân tại thị xã Thuận An sau khi trúng đấu giá, nhưng...