Thứ Hai, ngày 14/10/2019 12:53 PM (GMT+7)
Ảnh: "Động bàn tơ" giăng khắp phố phường Thủ đô

Ảnh: "Động bàn tơ" giăng khắp phố phường Thủ đô1

Dây điện chằng chịt khắp phố phường Hà Nội như mạng nhện, trở thành dây cho người dân phơi quần áo, treo quảng cáo... khiến cho...