Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 10:13 AM (GMT+7)
Giấy đăng ký ôtô, xe máy sẽ có nhiều thay đổi

Giấy đăng ký ôtô, xe máy sẽ có nhiều thay đổi1

Bộ Công an đề xuất thông tin về xe và chủ phương tiện chỉ trình bày trên một mặt của giấy đăng ký, còn mặt sau in 5 khuyến cáo với...