Thứ Tư, ngày 22/01/2020 01:10 AM (GMT+7)
Tái cơ cấu nông nghiệp: Khuyến nông đưa “4 dễ” đến tay nông dân

Tái cơ cấu nông nghiệp: Khuyến nông đưa “4 dễ” đến tay nông dân

“Trong năm 2019, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (TTKNQG) đã có nhiều thay đổi, kế thừa và phát triển, đặc biệt lĩnh vực khuyến...