Chủ Nhật, ngày 19/01/2020 08:29 AM (GMT+7)
Vì đâu Iraq ngày càng kết thân với Iran, đòi đuổi quân đội Mỹ khỏi lãnh thổ?

Vì đâu Iraq ngày càng kết thân với Iran, đòi đuổi quân đội Mỹ khỏi lãnh thổ?

Kể từ khi người Mỹ rút khỏi Iraq năm 2011, Iran đã thế chỗ một cách hoàn hảo, tạo ảnh hưởng lớn đến Iraq bao gồm cả trong đời sống...