Thứ Bảy, ngày 16/12/2017 18:40 PM (GMT+7)
Dùng thẻ Đảng đi thế chấp vay tiền sẽ bị kỷ luật nặng

Dùng thẻ Đảng đi thế chấp vay tiền sẽ bị kỷ luật nặng

Trong Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm vừa được Bộ Chính trị ban hành có quy định rất mới để điều chỉnh hành...