Thứ Tư, ngày 20/11/2019 04:48 AM (GMT+7)
Hà Nội yêu cầu hạn chế vụ việc tố cáo đông người trước đại hội Đảng

Hà Nội yêu cầu hạn chế vụ việc tố cáo đông người trước đại hội Đảng

Hà Nội yêu cầu hạn chế vụ việc công dân khiếu kiện tập trung đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc tại các cơ quan của Đảng, Nhà...