Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 18:11 PM (GMT+7)
Yên Bái: Giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo phát sinh

Yên Bái: Giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo phát sinh

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ...