Thứ Ba, ngày 25/02/2020 12:05 PM (GMT+7)
Mẹ nữ sinh giao gà kháng cáo bản án sơ thẩm

Mẹ nữ sinh giao gà kháng cáo bản án sơ thẩm

Bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại) đã làm đơn kháng cáo kêu oan bản án sơ thẩm được tuyên hôm 27/11, trong đó...