Thứ Sáu, ngày 18/08/2017 17:53 PM (GMT+7)
Infographic: 2.2 triệu khách Trung Quốc và "du lịch 0 đồng"!

Infographic: 2.2 triệu khách Trung Quốc và "du lịch 0 đồng"!

Đã có 2,2 triệu du khách Trung Quốc đến VN trong 7 tháng đầu năm, theo báo cáo của Tổng Cục thống kê, tăng 51% so với cùng kỳ.