Thứ Tư, ngày 13/11/2019 20:07 PM (GMT+7)
Về tay "đại gia điếu cày"  Lê Thanh Thản, Dầu khí Phương Đông làm ăn ra sao?

Về tay "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản, Dầu khí Phương Đông làm ăn ra sao?1

Trong năm 2015, nhóm cổ đông "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản đã tiếp quản Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông (mã: PDC), doanh...