Thứ Tư, ngày 29/01/2020 02:30 AM (GMT+7)
Khoan tảng băng 2 triệu năm tuổi, sốc với thứ ở bên trong

Khoan tảng băng 2 triệu năm tuổi, sốc với thứ ở bên trong

Các nhà nghiên cứu Nam cực đã khoan các lõi băng có từ hai triệu năm trước và có những khám phá bất ngờ về khí hậu thời tiền sử...