Thứ Năm, ngày 17/10/2019 17:37 PM (GMT+7)
Cảnh báo: Người dùng iPhone cần cẩn trọng với thiết bị này để tránh lộ dữ liệu trên máy

Cảnh báo: Người dùng iPhone cần cẩn trọng với thiết bị này để tránh lộ dữ liệu trên máy

Với các nâng cấp mới, các thiết bị này có thể xâm nhập vào các nội dụng có trên máy, có trên các ứng dụng trên máy và thậm chí là...