Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 04:03 AM (GMT+7)
Những tỉnh thành nào chưa đồng ý sắp xếp, sáp nhập huyện xã?

Những tỉnh thành nào chưa đồng ý sắp xếp, sáp nhập huyện xã?

Giai đoạn 2019-2021, cả nước có 20 đơn vị hành chính cấp huyện và 623 đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp, sáp nhập để giảm 4...