Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 08:41 AM (GMT+7)
SỐC: Tay đua chuyên nghiệp cũng ngả mũ khi xem những cô gái sơn cước đổ dốc

SỐC: Tay đua chuyên nghiệp cũng ngả mũ khi xem những cô gái sơn cước đổ dốc

Mặc dù còn nhiều tranh cãi về độ dốc thực sự của khúc cua, nhưng với đường đất cua và chở nặng như vậy cũng đáng để ta nể phục.