Thứ Ba, ngày 20/02/2018 13:16 PM (GMT+7)
Báo đốm "đua tài" leo cây với khỉ con

Báo đốm "đua tài" leo cây với khỉ con

Săn mồi dưới đất trở nên khó khăn báo đốm buộc phải "đua tài" leo cây với khỉ con.