Thứ Tư, ngày 22/11/2017 02:42 AM (GMT+7)
Báo đốm "đua tài" leo cây với khỉ con

Báo đốm "đua tài" leo cây với khỉ con

Săn mồi dưới đất trở nên khó khăn báo đốm buộc phải "đua tài" leo cây với khỉ con.