Thứ Ba, ngày 23/07/2019 22:38 PM (GMT+7)
Hình độc về các quan đại thần ở Việt Nam thời nhà Nguyễn

Hình độc về các quan đại thần ở Việt Nam thời nhà Nguyễn

Chân dung quan Kinh lược Bắc kỳ Nguyễn Hữu Độ, quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục, quan Tổng đốc Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình......