Thứ Năm, ngày 14/11/2019 16:26 PM (GMT+7)
Em trai út của Nguyễn Thái Luyện khai có vai trò gì tại địa ốc Alibaba?

Em trai út của Nguyễn Thái Luyện khai có vai trò gì tại địa ốc Alibaba?1

Nguyễn Thái Lực, em trai út của Nguyễn Thái Luyện đã khai nhận có vai trò đi thu gom đất nông nghiệp và trực tiếp đứng tên chủ sở...