Thứ Năm, ngày 21/02/2019 19:49 PM (GMT+7)
Dòng vàng hàng trăm triệu USD chảy vào ngân quỹ Venezuela như thế nào?

Dòng vàng hàng trăm triệu USD chảy vào ngân quỹ Venezuela như thế nào?

Để không bị đánh bại trước sức ép từ Mỹ, chính quền Venezuela thực hiện các chương trình thu gom vàng trong dân. Ít người biết...