Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 16:07 PM (GMT+7)
Lão nông Cần Thơ "hô biến" dừa khô 10.000 đồng thành 1,2 triệu đồng

Lão nông Cần Thơ "hô biến" dừa khô 10.000 đồng thành 1,2 triệu đồng1

Những trái dừa khô rẻ tiền, ông Điểm dùng 4-5 ngày khắc hoa văn tạo ra bình ủ, thu về 1,2 triệu đồng.