Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 02:01 AM (GMT+7)
Nông thôn mới Vĩnh Phúc: Nhiều xã khó về đích đúng hẹn

Nông thôn mới Vĩnh Phúc: Nhiều xã khó về đích đúng hẹn

Mặc dù đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2018, song nhiều xã hiện vẫn còn “nợ” 4 – 5 tiêu chí, khả năng về đích của...