Chủ Nhật, ngày 18/08/2019 04:48 AM (GMT+7)
6 cán bộ, 72 thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi THPT Quốc gia

6 cán bộ, 72 thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi THPT Quốc gia

“Về việc Hội đồng thi đình chỉ cán bộ coi thi chỉ là giải pháp tức thời còn sau này sẽ xem xét tiếp, không loại trừ việc cán bộ...